SHN 3/2018 CALL FOR SUPERVISORY COUNCIL MEETING

SHN 3/2018 KUTSU HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSEEN

Aika: tiistai 25.9.2018 klo 18.00
Paikka: Yläkertsi, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 3. kerros, 00100 Helsinki

Esityslista:

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1.   Esteellisten ja eronneiden toteaminen

3.2.   Esteen ilmoittaneiden toteaminen

3.3.   Läsnä olevien jäsenten toteaminen

 1. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN
 2. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 3. HALLITUSKUULUMISET
 4. KY-TALON KEHITYSPROJEKTIN JATKOTOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN
 5. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 –LÄHETEKESKUSTELU
 6. PALKKIOTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
 7. ILMOITUSASIAT
 8. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Helsingissä 20.9.2018
Teemu Riipi
hallintoneuvoston puheenjohtaja

ESTEILMOITUKSET: Ilmoita hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Riikka Niemiselle viimeistään 24 tuntia ennen kokousta, osallistutko kokoukseen vai et.

 ____________________________________________________

(Abbreviated, unofficial version) 

SHN 3/2018 CALL FOR SUPERVISORY COUNCIL MEETING

Time: Tuesday 25.9.2018 at 18.00
Place: KY Building, Yläkertsi, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B (3rd floor), Helsinki 00100

Agenda:

 1. OPENING OF THE MEETING
 2. STATING THE LEGALITY OF THE MEETING
 3. RECORDING THE QUORUM OF THE MEETING

3.1.   Recording of disqualified and resigned members

3.2.   Recording of unavailable members

3.3.   Recording of present members

 1. SUMMONING THE INSPECTORS OF THE MINUTES
 2. CONFIRMING THE AGENDA
 3. LATEST NEWS FROM THE BOARD
 4. NEXT STEPS OF KY BUILDING’S DEVELOPMENT PROCESS
 5. FIRST PROCEEDING OF ACTION PLAN AND BUDGET 2019
 6. ESTABLISHING REWARDS WORKING GROUP
 7. ANNOUNCEMENTS
 8. OTHER BUSINESS
 9. CLOSING OF THE MEETING

In Helsinki 20.9.2018
Teemu Riipi
Chairman of the Supervisory Council

NOTICES ON ATTENDANCE: Please notify the vice-chair Riikka Nieminen 24 hours before the meeting whether or not you can attend the meeting.