New tutors have been chosen!

Tutors for new Bachelor’s, Economics, Open Uni, exchange and Master’s mursus coming next fall have been selected. We had a huge amount of applicants and the competition of the places was hard. Congratulations to all of the tutors!

 

Bachelor’s, Economics and Open Uni tutors:

Helena Hyytiä
Jasmin Tirkkonen
Heta Melartin
Arttu Leinonen
Mirja-Liisa Kauppila
Jani Ignatius
Tomi Saarikko
Oskari Kouti
Oskari Mäkinen
Jesse Piispanen
Janne Liu
Ada Aaltio
Oona Särkinen
Sasu Äijälä
Iiro Halinen
Henrik Liimatainen
Laura Luukkonen
Matias Lehtinen
Lotta Kokkola
Aapo Huotari
Adela Ogunbor
Totti Saikkonen
Milja Lempinen
Lyydia Lappi
Leevi Mäkipää
Matias Ahonen
Niko Miller
Lana Samarina
Airi Nevalainen
Niko Ylä-Poikelus
Mona Jeulonen
Vilma Niemelä
Juhani Pietarila
Fady Koivuaho
Tuomo Veivo
Pinja Laine
Ville Nevasuo
Saara Oksanen
Saana Rauvala
Kalle Heinaro
Julie Paukkunen
Eeva Lauritsalo
Iiris Peterzens
Hannu Häikiö
Eero Kaikkonen
Oskar Mursula
Peik Purra
Nea Vaalavirta
Jutta Virtanen
Enni Ketonen
Anton Pirinen
Mia Lundström
Elsi Etelävuori
Paavo Nissinen
Maria Karesoja
Joonas Laurikainen
Elias Tuori
Sini Wallenius
Roman Romanovich
Peter Gaggl
Olli Malinen
Heidi Koponen
Tanja Huitti
Anna Song
Markus Temonen
Julius Siikanen
Stella Korpikuusi
Oskar Reponen

 

Exchange tutors:

Iiris Savolainen
Aura Hemminki
Liina-Lotta Luukkonen
Elsi Erkko
Sara Hyttinen
Simo Ryynänen
Ilona Kaikulainen
Nguyen Linh
Topi Ronkainen
Susanna Kervinen
Emilia Eräpolku
Essi Pelttari
Pauliina Taatila
Katariina Vuorinen
Linda Laakkonen
Julia Karinto
Simo Rinne
Henri Klaavu
Alisa Ivaska
Annika Leino
Emmi Kiuru
Toni Flyktman
Kaiku Kettunen
Jesse Korhonen

 

Master’s tutors:

Miikka Talja
Sara Dahl
Iida Pajari
Nelli Ahti
Roope Paju
My Pham
Kati Hautakoski
Nantia Georgousaki
Sampo Hyvönen
Jesse Väisänen
Kaisu Gummerus
Patrik Pölönen
Olli-Markus Savolainen
Elina Hakkarainen
Miki Toivonen
Artturi Hannula
Riia-Leena Wallin
Ilari Hyttinen
Apurva Ganoo
Otto Leväinen
Laura Pirilä
Daniel Cohen