Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) hakee palvelukseensa myyntikoordinaattoria ajalle 10.8.2020–22.8.2021

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) on noin 3 000 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevan jäsenensä etu- ja palvelujärjestö, joka tukee jäsentensä opintoja ja harrastustoimintaa. KY toimii aktiivisesti kauppatieteen opiskelijoiden perinteiden ja kulttuurin vaalijana osana Aalto-yliopistoyhteisöä.

Haemme nyt joukkoomme myyntikoordinaattoria ajalle 10.8.2020–22.8.2021. Myyntikoordinaattori on linkki KY:n ja sen yhteistyökumppaneiden välillä, ja vastaa yrityssuhteiden laadusta sekä jatkuvuudesta omalla loistokkaalla toiminnallaan. Täten myyntikoordinaattori on keskeisessä roolissa KY:n toiminnan rahoittamisessa sekä jäsenistön urallisten tavoitteiden tukemisessa.

Myyntikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat:

 • Uusien yhteistyökumppanien etsiminen ja kontaktointi sekä yrityssuhteiden luominen.
 • KY:n olemassaolevien yrityssuhteiden ylläpito ja kehittäminen hallituksen yrityssuhdevastaavan työparina.
 • Yhteistyösopimusten sisältöjen toteuttaminen
 • KY:n vapaaehtoisten kouluttaminen.
 • Yrityssuhdevaliokunnan (CORE) toimintaan osallistuminen varapuheenjohtajana, ja myyntiprojektien vetäjänä (+ kokoukset, tapahtumat, kulunseuranta, rekrytointi).
 • Määrätyistä budjettikokonaisuuksista vastaaminen.

Vaikka nimi painottaakin vain yhtä osa-aluetta työstä, myyntikoordinaattori on todellisuudessa toteuttavassa roolissa koko yritysyhteistyön kaaren ajan. Myyntikoordinaattori lähestyy yritystä, käy neuvottelemassa yhteistyöstä KY:n hallituksen yrityssuhdevastaavan kanssa, kirjoittaa sopimuksen, sekä laskuttaa ja toteuttaa sovitun yhteistyön. Tämän lisäksi toimenkuvaan kuuluu monipuolisesti muitakin vastuita, jotka kehittävät myyntikoordinaattorin taitoja taloushallinnan osaajana, johtajana ja kouluttajana.

Hakijalta edellytetään:

 • Hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.
 • Kiinnostusta KY:tä ja yrityssuhdetoimintaa kohtaan.
 • Oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Yrityssuhde- ja myyntipuolen taidot ovat helposti opittavissa, joten aikaisempi kokemus ei ole rajaava tekijä valitsemisprosessissa. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousevat itsevarmuus, vastuunkantokyky, uuden oppiminen ja halu kehittää itseään sekä KY:tä.

Työtehtävät KY:llä tarjoavat:

 • Iloisen ja motivoivan työympäristön.
 • Kokemusta projektien johtamisesta ja budjetin hallinnoinnista.
 • Kokemusta taloushallinnon työkalujen käytöstä (Procountor).
 • Esiintymis-, ryhmänvetämis- ja rekrytointikokemusta.
 • Joustavuutta työajoissa ja työtehtävissä.

Myyntikoordinaattorin toimi on osa-aikainen työajan ollessa 20-30 tuntia viikossa, joten työ sopii tehtäväksi myös opiskeluiden ohessa. Tarkasta viikkotyötuntimäärästä sovitaan erikseen, ja palkka on viikkotuntimäärästä riippuen 1 140 -1 420 euroa/kk. Työsopimukseen on mahdollista neuvotella tulosbonus. Toimi kuuluu KY:n toimihenkilöohjesäännön piiriin.

Hakemukset ja CV tulee toimittaa viimeistään 16.4.2020 klo 23:59 mennessä toiminnanjohtaja Nina Pitkäselle sähköpostitse osoitteeseen nina.pitkanen@ky.fi. Otsikoksi teksti “Hakemus myyntikoordinaattoriksi”.

 

Lisätietoja hausta antaa toiminnanjohtaja Nina Pitkänen (050 043 0546, nina.pitkanen@ky.fi).  Itse tehtävästä voit kysyä myös nykyiseltä myyntikoordinaattorilta: Mark MacMoffat (044 522 4221, mark.macmoffat@ky.fi).

Lisätietoja KY:stä löydät osoitteesta www.ky.fi.