KYE 3/2017 kutsu edustajiston kokoukseen ti 16.5. klo 17

KYE 3/2017 KUTSU EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Aika: tiistai 16.5.2017 klo 17
Paikka: Saha, Konemiehentie 1

Esityslista:

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
 5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 6. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN
 7. LÄHETEKESKUSTELU EDUSTAJISTON TYÖSKENTELYKIELESTÄ
 8. KESKUSTELU KY-TALON KEHITTÄMISESTÄ
 9. OPISKELIJAKESKUKSEN REUNAEHDOT
 10. SUOMI100-PROJEKTIN MÄÄRÄRAHA
 11. TALOUSINFORMAATIO
 12. MERKKIOHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS
 13. VASTAUS KORPELAISEN PONTEEN KYE 2/2017
 14. HALLITUSINFORMAATIO
 15. TYÖRYHMÄINFORMAATIO
 16. ILMOITUSASIAT
 17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Espoossa 9.5.2017

Juho Paavola
edustajiston puheenjohtaja

 

Liitteet (toimitetaan torstaina)

 • Lähetekeskustelu edustajiston työskentelykielestä
 • Opiskelijakeskuksen reunaehdot
 • Suomi 100-projektin määräraha
 • Talousinformaatio
 • Esitys merkkiohjesäännön päivitykseksi
 • Vastaus Korpelaisen ponteen
 • Hallitusinformaatio