KYE 2/2017 kutsu edustajiston kokoukseen ti 11.4. klo 17

KYE 2/2017 KUTSU EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Aika: tiistai 11.4.2017 klo 17
Paikka: TuoMela-kabinetti, Espilä, Konemiehentie 4

Esityslista:

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
 5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 6. PALVELUPORTFOLIOKYSELYN TULOSTEN ESITTELY
 7. KATSAUS STRATEGIATYÖHÖN
 8. IW-VERKOSTON JÄSENYYS
 9. KATSAUS ATLANTIS-PROJEKTIIN
 10. KATSAUS SUOMEN EKONOMIEN LIITTOKOKOUKSEN ASIOIHIN
 11. TOIMISTO-OHJELMAN PÄIVITYS
 12. EDUSTAJISTON KUULEMINEN ATALENTIN HALLITUSVALINTAAN LIITTYEN
 13. VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
 14. TILINTARKASTUSKERTOMUS
 15. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN KOKOUSKOHTIEN 16 JA 17AJAKSI
 16. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
 17. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE
 18. HALLITUSINFORMAATIO
 19. TYÖRYHMÄINFORMAATIO
 20. ILMOITUSASIAT
 21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Espoossa 4.4.2017

Juho Paavola
edustajiston puheenjohtaja

Liitteet (toimitetaan torstaina):

 • Palveluportfoliokyselyn tulokset
 • Katsaus strategiatyöhön
 • Alustus IW-verkoston jäsenyyskeskusteluun
 • Katsaus opiskelijakeskusprojektiin
 • Katsaus Suomen Ekonomien liittokokouksen asioihin
 • Toimisto-ohjelman 1. päivitys
 • Alustus aTalentin hallitusvalintaan
 • Alustus vuoden 2016 tilinpäätökseen
 • Tilinpäätös 2016
 • Tilintarkastuskertomus 2016
 • Hallitusinformaatio