Kauppatieteilijöiden omaisuuslahjoitusten käsittely lopullisesti päätökseen

TIEDOTE 5.2.2016
JULKAISTAVISSA HETI

Kauppatieteilijöiden omaisuuslahjoitusten käsittely lopullisesti päätökseen

Korkein oikeus (KKO) on tänään 5.2.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan valituslupahakemuksen KY:n omaisuuslahjoitusasiassa. Päätöksestä ei voi valittaa, joten asian käsittely päättyy KKO:n ratkaisuun ja hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan vuonna 2008 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle (KY-säätiö) tekemät lahjoitukset oli todettu aiemmin päteviksi ja laillisiksi Helsingin käräjäoikeuden sekä Helsingin hovioikeuden tuomioilla sekä lukuisissa muissa viranomaisprosesseissa vuodesta 2009 alkaen.

”Asia on nyt loppuun käsitelty. Omaisuuslahjoitukset tehtiin laillisesti ja hyvin perustein kauppatieteilijöiden elinvoimaisen toiminnan varmistamiseksi. Kaikki energia voidaan nyt keskittää Aalto-yhteisön rakentamiseen. Olemme luonnollisesti erittäin tyytyväisiä tähän KKO:n ratkaisuun”, kiteyttää KY-säätiön puheenjohtaja Valtteri Ahonen.

Korkeimman oikeuden tuomion myötä pitkä oikeusprosessi saadaan vihdoin päätökseen ja kauppatieteilijät pääsevät keskittymään yhteisen ylioppilaskunnan kehittämiseen täysipainoisesti. KY on erittäin tyytyväinen KKO:n päätökseen sekä riitelyn päättymiseen ja suuntaa katseensa nyt vankasti tulevaisuuteen ja opiskelijoiden monimuotoisen toiminnan tukemiseen Aalto-yhteisössä.

Lisätietoja:

Valtteri Ahonen, hallituksen puheenjohtaja
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö)
Puh. 0400 243 942 / etunimi.sukunimi@ky.fi

Henrik Kekarainen, hallituksen puheenjohtaja
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry.
Puh. 050 566 7017 / etunimi.sukunimi@ky.fi