FOREIGN TRADE SPECIAL FUND’S 2020 GRANTS APPLICATION PERIOD 4-22.5.2020

*In Finnish below

 

The purpose of the KAUTE Foundation’s Foreign Trade Special Fund is to support international
exchange studies in business and economics. The fund awards scholarships to students completing
a master’s degree at Aalto University. Priority is given to students of the School of Business.
In the spring 2020, the fund will provide grants to cover study exchange expenses for the
academic year 2020-2021. The scholarship is intended to encourage students to apply for
exchange period to high-quality universities. Participation in summer schools organized by
universities can also be supported.

The decision to award a scholarship can be made after the student has been accepted for a study
exchange to a foreign university. The application should include an estimate for expenses. The
maximum amount of the grant is € 2,500.

The application should be accompanied by a proof of acceptance to exchange program and a plan
for the courses to be completed during the exchange period. The studies completed in foreign
university must be acceptable for a degree in economics in the home university. The grant can
only be awarded once and must be applied for before the start of the exchange period.

The application is made through the Kaute’s application system, https://kaute.apurahat.net

The application period is 4.5.-22.5.2020. Grant applications submitted after the deadline will not be
processed.

For more information please visit www.kaute.fi or contact: info [at] kaute.fi

 

*******************

 

KAUTE-säätiön Ulkomaankaupan erikoisrahaston tarkoituksena on tukea kauppatieteen
kansainvälistä vaihto-opiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Aalto-yliopistossa
maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ensisijalla ovat Kauppakorkeakoulun
opiskelijat.

Keväällä 2020 rahastosta myönnetään apurahoja vaihto-opiskelusta lukuvuonna 2020-2021
aiheutuviin kuluihin. Apurahalla halutaan kannustaa opiskelijoiden riskinottoa ja rohkeutta
hakeutua korkeatasoisiin yliopistoihin. Myös osallistumista yliopistojen järjestämiin summer
schooleihin voidaan tukea.

Päätös apurahan myöntämisestä voidaan tehdä opiskelijan saatua vaihtopaikan ulkomaisesta
yliopistosta tai korkeakoulusta. Hakemuksessa on esitettävä kustannusarvio perusteluineen.
Apurahan suuruus on enintään 2500€.

Hakemukseen on liitettävä todistus vaihtopaikan saamisesta sekä suunnitelma vaihdossa
suoritettavista kursseista. Vaihdossa suoritetut opinnot on voitava lukea hyväksi
kauppatieteelliseen tutkintoon. Apurahan voi saada vain kerran ja sitä on haettava ennen
vaihtoon lähtöä. Lisätietoja aiemmin myönnetyistä apurahoista säätiön kotisivuilta
www.kaute.fi

Hakeminen tapahtuu Kauten apurahapalvelun kautta, https://kaute.apurahat.net

Hakuaika on 4.5.-22.5.2020. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja: info [at] kaute.fi