Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) hakee palvelukseensa yrityssuhdekoordinaattoria ajalle 9.8.2021–21.8.2022

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) on noin 3 000 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevan jäsenensä etu- ja palvelujärjestö, joka tukee jäsentensä opintoja ja harrastustoimintaa. KY toimii aktiivisesti kauppatieteen opiskelijoiden perinteiden ja kulttuurin vaalijana osana Aalto-yliopistoyhteisöä.

Haemme nyt joukkoomme yrityssuhdekoordinaattoria ajalle 9.8.2021–21.8.2022. Yrityssuhdekoordinaattori on linkki KY:n ja sen yhteistyökumppaneiden välillä, ja vastaa yrityssuhteiden laadusta sekä jatkuvuudesta omalla loistokkaalla toiminnallaan. Täten yrityssuhdekoordinaattori on keskeisessä roolissa KY:n toiminnan rahoittamisessa sekä jäsenistön urallisten tavoitteiden tukemisessa.

Yrityssuhdekoordinaattorin tehtäviin kuuluvat:

 • KY:n olemassaolevien yrityssuhteiden ylläpito ja kehittäminen hallituksen yrityssuhdevastaavan työparina.
 • Uusien yhteistyökumppanien etsiminen ja kontaktointi sekä yrityssuhteiden luominen.
 • Yhteistyösopimusten sisältöjen toteuttaminen.
 • KY:n vapaaehtoisten tukeminen yrityssuhdeasioissa.
 • Yrityssuhdevaliokunnan (CORE) toimintaan osallistuminen varapuheenjohtajana ja myyntiprojektien vetäjänä (kokoukset, tapahtumat, kulunseuranta, rekrytointi).
 • Määrätyistä budjettikokonaisuuksista vastaaminen.

Yrityssuhdekoordinaattorin toimenkuvana on lähestyä yritystä, käydä neuvottelemassa yhteistyöstä KY:n hallituksen yrityssuhdevastaavan kanssa, laatia sopimus, sekä laskuttaa ja toteuttaa sovittu yhteistyö. Tämän lisäksi toimenkuvaan kuuluu monipuolisesti muitakin vastuita, jotka kehittävät yrityssuhdekoordinaattorin taitoja taloushallinnon osaajana, johtajana ja kouluttajana.

Hakijalta edellytetään:

 • Hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.
 • Kiinnostusta KY:tä ja yrityssuhdetoimintaa kohtaan.
 • Oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Yrityssuhde- ja myyntipuolen taidot ovat helposti opittavissa, joten aikaisempi kokemus ei ole rajaava tekijä valitsemisprosessissa. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousevat itsevarmuus, vastuunkantokyky, uuden oppiminen ja halu kehittää itseään sekä KY:tä.

Työtehtävät KY:llä tarjoavat:

 • Kokemusta projektien johtamisesta ja budjetin hallinnoinnista.
 • Kokemusta taloushallinnon työkalujen käytöstä (Procountor).
 • Kokemusta CRM-työkalun käytöstä (Pipedrive).
 • Kontakteja yritysmaailmasta.
 • Esiintymis-, johtamis- ja rekrytointikokemusta.

KY:n toimisto on työyhteisönä iloinen, motivoiva sekä hauska. Teemme töitä läheisesti yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa, ja tarjoamme työntekijöillemme joustavuutta ja vapautta oman työn järjestelyn suhteen. Kaikkien KY:n työntekijöiden esihenkilönä toimii KY:n toiminnanjohtaja.

Yrityssuhdekoordinaattorin toimi on osa-aikainen työajan ollessa 20-30 tuntia viikossa, joten työ sopii tehtäväksi myös opiskeluiden ohessa. Tarkasta viikkotyötuntimäärästä sovitaan erikseen, ja palkka on viikkotuntimäärästä riippuen 1 191 -1 484 euroa/kk. Työsopimukseen on mahdollista neuvotella tulosbonus. Toimi kuuluu KY:n toimihenkilöohjesäännön piiriin.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa viimeistään 13.4.2021 klo 23:59 mennessä toiminnanjohtaja Nina Pitkäselle sähköpostitse osoitteeseen nina.pitkanen@ky.fi. Otsikoksi teksti “Hakemus yrityssuhdekoordinaattoriksi”.

Lisätietoja hausta antaa toiminnanjohtaja Nina Pitkänen (050 043 0546, nina.pitkanen@ky.fi).  Itse tehtävästä voit kysyä myös nykyisiltä myyntikoordinaattoreilta (titteli muuttuu yrityssuhdekoordinaattoriksi): Daniel Harper Kakkonen (daniel.harperkakkonen@ky.fi, 044 079 0000), Eemeli Paunonen (eemeli.paunonen@ky.fi, 040 729 7940).

Lisätietoja KY:stä löydät osoitteesta www.ky.fi.