Master’s student – Apply for Mononen Foundation’s student grant by 13.11.

Dear Aalto University’s business student,

you are now eligible for a grant to help you finish your Masters’ degree and studies.

Sirkka and Jussi Mononen’s Foundation grants scholarships of 500-2000€ for talented Finnish students, who are nearing the end of their Masters’ studies and can prove that they are in need of a grant for economic and/or other reasons. This year also a problem created by Covid-19 that has an effect to student’s graduation, is a suitable criteria to apply the grant.

The application period is open now and until November 13th.

Send in your application via email to monosensaatio@gmail.com

Attach to the application the following:

  • Statement about your academic success, the subject of your final assignment and the estimated date of graduation
  • Statement of your income in 2020 family situation and other application criteria (e.g. sickness, injury, and other things that have complicated your graduation process)
  • Taxation decision from 2019
  • Your account number (IBAN-form)

 

Sirkka ja Jussi Mononen’s Foundation / Chairperson of the Board Annika Andersson

monosensaatio@gmail.com

In Finnish:

Hyvä Aalto-yliopiston kauppatieteiden opiskelija,

voit hakea nyt apurahaa maisteriopintojen loppuunsaattamista varten. Sirkka ja Jussi Monosen Säätiö myöntää 500-2000 euron apurahoja maisteriopintojen loppuvaiheessa oleville suomalaisille lahjakkaille opiskelijoille, jotka voivat osoittaa olevansa apurahan tarpeessa taloudellisista ja muistakin syistä. Tänä vuonna haun perusteeksi käy koronatilanteen tuomat hidastukset tai vaikeudet valmistumiseen.

Hakuaika:  14.10-13.11.2020

Lähetäthän hakemus liitteineen sähköpostilla: monosensaatio@gmail.com

Vaadittavat liitteet hakemukseen:

  • Selvitys opintomenestyksestä, lopputyön aiheesta ja arvioidusta valmistumisesta.
  • Selvitys vuoden 2020 tuloista, perhetilanteesta ja muista hakuperusteista (esim sairastumisesta, loukkaantumisesta, koronatilanteesta ynnä muista asioista, jotka ovat vaikeuttaneet valmistumistasi)
  • verotuspäätös 2019
  • tilinumero (IBAN)

 

Sirkka ja Jussi Monosen Säätiö / hallituksen pj Annika Andersson

monosensaatio@gmail.com